Det er en nødvendighet for frisørlærlinger at noen gir dem tillit slik at de får erfaring. I tillegg til at det er en fordel for dem at vi velger en time hos dem, så kan vi spare noen kroner på å bruke en lærling i stedet for en fast ansatt frisør.

Test frisørlærlinger

Benytt sjansen og test frisørlærlinger. De har ofte tett oppfølging fra en trenet frisør f.eks i Bergen og gjør oftest en like bra jobb som de erfarne, men det kan være de bruker noe lengre tid for å være sikre på at det blir så bra som de ønsker. Frisørlærlinger får ofte en sjanse ved at de blir tilbudt noe rabattert slik at vi skal ta den eventuelle risikoen. Denne risikoen er nesten ubetydelig da de følges nøye opp og ikke slippes løs uten at eierne av salongen har testet dem før de har ansatt dem om de lar dem klippe kunder. Lærlinger har ofte vært lenge i lære allerede. Noen går i lære i hele 3,5 år før de får ta svenneprøven. Når de har vært i lære såpass lenge har de opparbeidet en god del erfaring.

Frisørlærling

Spar penger med lærling

Spar penger med lærling. Det er en fordel for frisørlærlinger at vi bestiller dem i stedet for en fast ansatt frisør ved at de får erfaring og kommer et lite steg nærmere bestått svenneprøve. Men det er også en fordel for oss. De fleste frisørsalonger har en noe rabattert pris om vi benytter lærlingene. Da er det alltid noen kroner å spare om vi kan ta sjansen. Ferske frisører har ganske nær oppfølging slik at de ikke gjør feil mens vi sitter i stolen, men bare bruker noe lengre tid. Har vi den ekstra tiden tilgjengelig, så hvorfor ikke gi de en sjanse? Ofte når man er hos frisøren er det ikke den mest kompliserte jobben man trenger utført. Som oftest er det bare litt trimming for at ikke håret skal vokse for mye. Skal du gjøre en større jobb, for eksempel gjøre deg klart til et bryllup, kan du heller bestille time hos en av de faste ansatte for den anledningen.

Det kan være noen kroner å spare ved å benytte en lærling når du skal utføre en enkel trim av håret. På den måten gir du dem erfaring i tillegg til at du sparer noen kroner.